Go to Top

MAZENINTER CO.,LTD.

บริษัท มาเซนอินเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านระบบดับเพลิงครบวงจร ทั้งการให้บริการด้านปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมแก้ไข และจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงและปั๊มน้ำดับเพลิง และยังมีแอพลิเคชั่นแจ้งเตือนระบบแจ้งเหตึเพลิงไหม้ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาให้การทำงานด้านแจ้งเหตุเพลิงไหม้ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้อาคารและสถานที่ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล ปลอดภัยที่สุด

OUR SERVICE

สินค้าและบริการของเรา

Small

รับออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รับออกแบบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม่ - รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำปี

Small

App Fire Alarm Monitoring and maintenance System (FAMMs)

ระบบเตือน - แจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุลเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง

Small

บริการตรวจเช็ค เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มีหน้าที่ในการสร้างแรงดันให้กับน้ำเพื่อใช้ดับเพลิงซึ่งมีข้อกำหนดภายใต้มาตรฐาน และการทำงานที่อ้างอิง มาจากระบบป้องกันอัคคีภัย (NFPA 20) - บริการทดสอบเครื่องสูบน้ำประจำปี - บริการเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

Small

รับเหมาก่อสร้าง

งานรับเหมาก่อสร้าง ประเภทงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานรับเหมางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานรับเหมางานระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง

REFERENCE

Project reference

Request a quote

ติดต่อสอบถามหรือขอใบเสนอราคา